Açıklama:

(ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ 
XOR (ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ 
AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ ))
OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ 
OR ECSA 220: KÜRESEL İŞ STRATEJİSİ