Doktora

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bu programlar yeni orijinal sonuçların keşfedilerek bilim dünyasına sunulmasını hedeflemektedir. Doktora çalışmalarına ayrılan yeterli zaman dilimi içerisinde uluslararası düzeyde rekabetçi araştırma sonuçları elde edilmekte ve mesleğin gelecekteki liderleri eğitilmektedir. Program mezunlarının potansiyel iş imkanları arasında uluslararası akademik kariyer, araştırma ve geliştirme kuruluşlarında lider pozisyonda çalışma ve yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinde girişimci iş kuruculukları vardır.
Doktora programı adaylarının ilişkili lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir Farklı dallarda diplomaya sahip adaylara gerekli görüldüğü takdirde alttan lisans dersi aldırılması gerekebilir.

Programın Yükümlülükleri

Lisans ve yüksek lisans derecesi ile programa başvuru yapılabilir. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği doktora programına lisans derecesi ile giren doktora öğrencisinden en geç 6. dönemin sonuna kadar en az 14 ders, 42 krediyi tamamlaması ve en geç 7. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.  Yüksek lisans derecesi ile programa giren doktora öğrencisinden en geç 4. dönemin sonuna kadar en az 7 ders, 21 krediyi tamamlaması ve en geç 5. döneminin sonunda doktora yeterlilik sınavına girmesi beklenmektedir.

Tamamlanması gereken kredili derslerden üçü aşağıdaki zorunlu derslerdir. Öğrenci bu dersleri yüksek lisans eğitimi sırasında almışsa, bu derslerden muaf tutulabilir. Bu durumda öğrencinin ilgili dersin öğretim elemanından onay alması ve Program Koordinatörlüğüne bildirmesi gerekir.

CHBI501 Taşınım Olayları (3 kredi)

CHBI502 İleri Reaksiyon Mühendisliği (3 kredi)

CHBI503 Termodinamik (3 kredi)

Lisansı Kimya (ve Biyoloji) Mühendisliği olmayan öğrencilerin ayrıca aşağıdaki lisans düzeyindeki temel Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerini audit olarak almaları gerekmektedir:

CHBI204 Termodinamik

CHBI301 Akışkanlar Mekaniği

CHBI305 Isı ve Kütle Transferi

CHBI308 Reaksiyon Mühendisliği

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, CHBI 590 Seminer, ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve CHBI 695 Tez derslerini almaları zorunludur.

Yeterlilik Sınavı Kuralları

Information about the CHBI PhD Qualifying Examination

Revised 07/11/2022

 • A grade of B or better in core graduate courses (CHBI 501 Transport Phenomena, CHBI 502 Advanced Reaction Engineering and CHBI 503 Thermodynamics) partially fulfills the requirement of having the necessary knowledge to perform research in the field. Students who do not meet this requirement cannot take the qualifying exam.
 • The PhD student must take the Qualifying Examination by the end of her fifth semester, if she has a master’s degree. If not (i.e. if the student enrolled directly after obtaining her bachelor’s degree), the student must take the exam by the end of her seventh semester.
 • The PhD Qualifying Examination consists of 2 parts: A written part that consists of preparation of a report and an oral presentation about the report.
 • Content of the Report: The report defines the focus of the Qualifying Examination topic and must include:
 • 1. Analysis and critique of one main article from the literature (not KU-affiliated) about a fundamental concept related to the student’s PhD research. The student can receive help from his/her advisor in selecting the paper.
 •  2. Analysis of the relationship of the article to the student’s Ph.D. research.
 • The student cannot seek any help from his/her advisor in the preparation of the report. The report should be single-spaced, have a font size of 12, and should not exceed 4 pages.
 • Timeline of the Written Report: Once the student selects the article, he/she submits it to the Qualifier Committee. The Qualifier Committee reviews the selected article, and upon approval, assigns the Examination Jury members. After the Jury is assigned, the student will be asked to prepare the report. The student will have two weeks to submit the report to the Examination Jury after notification. The Jury will evaluate the report and assign a grade (satisfactory or unsatisfactory).
 • Oral Presentation: : The student must pass the written part to proceed to the oral part of the exam. Two weeks after the written part is graded, the student gives a 30-minute presentation to the Examination Jury. The presentation should be about the review article. After the presentation, the Jury may ask questions about the research area, the article critiqued in the review article, the article itself, and the related chemical and biological engineering fundamentals.
 • Qualifying Committee: The Committee consists of 5 faculty members from the Department of Chemical and Biological Engineering and is chaired by the CHBI Graduate Coordinator(s).
 • Examination Jury: The Jury consists of the PhD advisor of the student, at least two experts from outside Koç University recommended by the advisor, and at least two academic determined by the Qualifying Committee.
 • Attempts: A student can take the Qualifying Examination twice. In case of failure, the student must retake the exam the following semester. After the second unsuccessful attempt, the student is discontinued from the PhD program.
 • Inquiries and Grievance: The Qualifying Committee will be responsible for adjudicating requests related to the examination procedure.