Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Can Erkey ve Ford-Otosan’da Güç Aktarma Organları Kıdemli Kalibrasyon Mühendisi olarak görev yapan Dr. Deniz Şanlı Yıldız Ford-Otosan mühendisleri için Koç Üniversitesi’nde hidrojen yakıt pilleri üzerine iki günlük bir çalıştay düzenlediler. İlk gün PEM yakıt hücrelerinin teknik ve teorik yönleri üzerine derslere ayrıldı. İkinci gün, Prof. Dr. Can Erkey’in laboratuvarında bulunan bir PEM yakıt hücresinin çalışması gösterildi ve çeşitli operasyon parametrelerinin yakıt pili performansının üzerindeki etkilerini gösteren deneyler yapıldı. Daha sonra bir PEM yakıt hücresinin hidrojen ile çalışacak bir kamyona entegrasyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.