Tezli Yüksek Lisans

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, kimya ile biyolojiyi moleküler seviyede birbiriyle bütünleştiren ve yeni süreçlerin ve ürünlerin sentezi üzerine yürütülecek çalışmalarda mühendislik temelleriyle birlikte bu geniş zemini kullanan bir disiplindir. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği alanındaki yüksek lisans programımız, gelecek araştırmalarda karşılaşılacak sorunları aşmak için kimya mühendisliği temellerini ve sistemlerini biyoloji ile birleştiren disiplinlerarası bir programdır.

Programın Yükümlülükleri

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği tezli yüksek lisans programı en az 21 kredilik ders (7 ders),  b) tez ve c) seminer dersinden oluşur. Tamamlanması gereken kredili derslerden üçü aşağıdaki zorunlu derslerdir:

CHBI 501 Taşınım Olayları (3 kredi)

CHBI 502 İleri Reaksiyon Mühendisliği (3 kredi)

CHBI 503 İleri Termodinamikler (3 kredi)

Kalan krediler için sunulan seçmeli derslerden herhangi biri alınabilir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 2 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezli yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Lisansı Kimya (ve Biyoloji) Mühendisliği olmayan öğrencilerin ayrıca aşağıdaki lisans düzeyindeki temel Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerini audit olarak almaları gerekmektedir:

CHBI204 Termodinamik

CHBI301 Akışkanlar Mekaniği (kredisi saydırılabilir)

CHBI305 Isı ve Kütle Transferi (kredisi saydırılabilir)

CHBI308 Reaksiyon Mühendisliği (kredisi saydırılabilir)

Kredili derslere ek olarak tüm öğrencilerin KOLT 500 KOLT Öğretim Asistanı Eğitimi, CHBI 590 Seminer, ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği, ETHR 500 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 Öğretim Deneyimi ve CHBI 595 Tez derslerini almaları zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı kimya mühendisliği ile sistem biyolojisini bir araya getiren disiplinler arası bir programdır. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu alanda veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek kişileri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen konularda kendini geliştirmek isteyen ve endüstride çalışan kişiler de programdan faydalanabilecektir. Bu şekilde şirketlerle de ortak araştırmalar yapılması sağlanacaktır. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı özellikle gıda, ilaç, sağlık, kimya, malzeme, enerji alanlarındaki potansiyeli değerlendirmek ve ilgili bilim alanlarından gelecek kişilerin çağdaş teknolojik gelişmeler konusunda donanım sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’ deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması prensip olarak mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir.

Programın Yükümlülükleri

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı a) en az 30 kredilik ders,  b) dönem projesi ve c) seminer dersinden oluşur. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir. Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin CHBI 590 seminer dersini ve ENGL 500 Akademik Yazın Tekniği ve dersini almaları zorunludur.

KABUL ŞARTLARI

 

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği BS öğrencilerini Tezsiz Programa alırken istenilen koşullar:

 

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

 

Başvuru yapılmak istenen Tezsiz Yüksek Lisans programı dışında, Koç Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden mezun olmuş öğrencileri alırken istenilen koşullar:

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Ayrıca bölüme giren öğrenciler aşağıdaki 3 dersi almak zorundalar. Bu derslerin 10 ders içinde sayılabileceğini varsayıyoruz.

CHBI 301 – Akışkanlar Mekaniği
CHBI 303 – Kütle Transferi
CHBI 308 – Reaksiyon Mühendisliği

 

Diğer üniversitelerden (Kimya ve Biyoloji Mühendisliği’nden mezun olmuş) öğrenci alırken istenilen koşullar:

 

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

 

Diğer üniversitelerden (diğer bölümlerden mezun olmuş) öğrenci alırken istenilen koşullar:

 

Minimum GPA = 2.80

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80

Ayrıca bölüme giren öğrenciler aşağıdaki 3 dersi almak zorundalar. Bu derslerin 10 ders içinde sayılabileceğini varsayıyoruz.

CHBI 301 – Akışkanlar Mekaniği
CHBI 303 – Kütle Transferi
CHBI 308 – Reaksiyon Mühendisliği

 

Endüstride çalışmakta olan kişiler için:

 

Mülakat

Minimum ALES = 60

TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
– Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80  (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
– YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80