Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ’ın “OMIC-NET” başlıklı projesi hesaplamalı sistem biyolojisi alanında, nihai hedefi mühendislik ve tıbbi bilimler arasında köprü kurarak sağlık alanında biriken büyük veriyi klinikte yorumlanabilir bilgiye dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu disiplinlerarası araştırma programında, kanserde hücre içi ve hücreler arası iletişim ağlarının duruma özgü çoklu omik veri entegrasyonu ile yapılandırılması için ağ modelleme tabanlı yeni ve yüksek performanslı bir çerçeve program geliştirilmesi ve tek hücre verisine uyarlanması hedeflenmektedir.

Öğretim üyemizi içtenlikle tebrik ederiz.