Nanodüzeyde malzeme karakterizasyonu için saçılım teknikleri konulu webinar serisiDr. Öğretim Üyesi Erkan Şenses nanodüzeyde malzeme karakterizasyonu için saçılım teknikleri konulu webinar serisi düzenlemektedir. Etkinlikte dünyadaki büyük ölçekli tesislerden uzmanlar ile araştırmacıların buluşturulması ve nötron ve x-ışını saçılım tekniklerinin polimerler, biyomakromoleküller, nanokompozitler, yüzey aktif tanecikler, lipit çiftkatmanlar gibi çeşitli yumuşak materyallerin nanoölçekte yapısal dinamiklerinin incelenmesi üzerine farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Daha fazla bilgi ve kayıt için: https://softmatter.ku.edu.tr/webinar/