Etkinlikte dünyadaki büyük ölçekli tesislerden uzmanlar ile araştırmacıların buluşturulması ve nötron ve x-ışını saçılım tekniklerinin polimerler, biyomakromoleküller, nanokompozitler, yüzey aktif tanecikler, lipit çiftkatmanlar gibi çeşitli yumuşak materyallerin nanoölçekte yapısal dinamiklerinin incelenmesi üzerine farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır. Daha fazla bilgi ve kayıt için: https://softmatter.ku.edu.tr/webinar/