Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MFIN 202 / FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON.100 or ECON 101 and ACCT. 201

Paranın zaman değeri; iskonto edilmiş nakit akışı analizi; finansal varlıkların değerlemesi; sermaye yatırımı bütçelemesi; risk ve getiri; sermaye maliyeti; şirket finansman kararları ve yapısı.

MFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

MFIN 302 / FİNANSAL KURUM YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202 or consent of the instructor

Finansal aracılık teorisi; Finansal kurumların ve piyasaların bugünkü durumu ve geleceğe yönelik beklentiler; Finansal kurumlarda risk ölçüm ve yönetimi: faiz riski, kredi riski, likidite riski, ve bilanço dışı işlemlerden kaynaklanan riskler; Sermaye yeterliliği ve mevduat sigortası.

MFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.

MFIN 401 / VADELİ ISLEM VE OPSİYON SOZLESMELERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Opsiyon ve Vadeli Islem Urunleri ile Takas urunleri gibi turev urunlerin fiyatlandirilmasi. Turev urunlerin yatirim ve risk yonetimi alaninda kullanilma amaclari. Emtia, hisse, doviz kuru ve bono piyasalarinda kullanilan turev urunlerin ornekleri ve kullanim amaclari.

MFIN 402 / ÇOKULUSLU ŞİRKETLER FİNANSI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Bu ders uluslararası sirketlerin kurumsal finansman stratejilerini ve yurtdışında yatırım yapma kararlarını inceler. Ayrıca, döviz kurlarının tahmini, ölçülmesi, ve döviz pozisyonlarının yönetilmesi de bu dersin incelediği konular arasındadır. Uluslararası varlık portföylerinin yönetimi, ve uluslaraıi firmaların faiz ve vergilendirme politikasi da bu dersin odak noktalarından biridir.

MFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; faiz oranları ve menkul kıymet değerleme; merkez bankası sistemi ve para politikası; para piyasaları, sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi piyasalrı içerecek şekilde menkul kıymet piyasaları; ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumları içerecek şekilde kurumsal yatırımcılar; finansal risk yönetimine giriş.

MFIN 450 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN 202

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 451 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 452 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 453 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 454 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 455 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisites: ECON 201 and ECON 202

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 456 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 457 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 458 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 459 / FİNANSTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MFIN 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MFIN 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MGEC 330 / SANAYİ EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201 or consent of the instructor

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret

MGEC 331 / REKABET VE PİYASA YAPISI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201

Çeşitli piyasa yapıları içinde rekabet stratejilerini belirleyen faktörler; Şirketlerin stratejik kararlarının ve karlılığının şirketin bulunduğu endüstrinin yapısı ile etkileşimi; Eksik rekabetçi piyasalarda rekabet stratejileri, pazara giriş stratejileri, dinamik fiyat stratejileri, ürün çeşitlendirme, farklılaştırma ve geliştirme gibi yöntemlerin rolü ve benzeri konular.

MGEC 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 100 or ECON 101 or Econ 110 or ECON. 201

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

MGEC 350 / İŞLETME EKONOMİSİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGEC 450 / İŞLETME EKONOMİSİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.