Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 544 / STOKASTİK SÜREÇLER VE MARTİNGALLER
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: MATH. 541 or consent of the instructor

Stokastik süreçler, durma zamanları, Doob-Meyer ayrışımı, iki kere entegrallenebilen martingallerin karakterize edilmesi, Radon-Nikodym teoremi, Brown hareketi, yansıma ilkesi, iç içe logaritmalar yasası.

MATH 545 / FİNANS MATEMATİĞİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Rassal yürüyüşten Brown hareketine geçiş, ikinci derece değişim ve oynaklık, stokastik entegraller, martingal özelliği, Ito formülü, geometrik Brown hareketi, Black-Scholes denkleminin çözümü, stokastik diferansiyel denklemler, Feynman-Kac teoremi, Cox-Ingersoll-Ross ve Vasicek modelleri, Girsanov teoremi ve çekincesiz ölçümler, Heath-Jarrow-Morton modeli, döviz kuru araçları.

MATH 550 / TOPOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 551 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 552 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 553 / MATEMATİĞİN TEMELLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 554 / CEBİR VE TOPOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 555 / OLASILIK VE İSTATİSTİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 556 / TÜREVSEL GEOMETRİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 557 / TÜREVSEL DENKLEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 558 / UYGULAMALI MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 559 / KOMBİNATORİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 563 / CEBİRSEL KODLAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Hata düzelten kodlar teorisi, Hamming, Golay, döngüsel, 2 hata düzelten BCH, Reed-Solomon, Reed-Muller ve Preparata kodları. Kodlar ve kombinatoryel tasarım teorisi arasındaki etkileşim.

MATH 564 / DİZAYNLAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Dengeli eksik blok tasarımları, gruplara bölünebilir tasarımlar, aralarında dengeli tasarımlar. Çözünebilir tasarımlar, simetrik tasarımlar ve öz yapı dönüşüm grubu döngüsel olan tasarımlar. Aralarında dik latin kareleri.Afin ve izdüşümsel düzlemler. Tasarımların gömme ve paketlemeleri

MATH 565 / GRAFLAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Çizgelerde eşleme, köşe ve kenar boyalamaları. Bağlantılılık, kapsayıcı ağaçlar, ayrık yollar. Çizgelerde döngüler, gömme, düzlemsel çizgeler, yönlü çizgeler. Ramsey teorisi, matroitler, rassal çizgeler

MATH 566 / MODÜL VE HALKA KURAMINDAN SEÇME KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MATH 571 / TOPOLOJİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Topolojik uzaylar, alt uzaylar, sürekli fonksiyonlar, topoloji tabanı, ayırma aksiyomları, tıkızlık, yerel tıkız uzaylar, bağlantılılık, yol-bağlantılı uzaylar, sonlu çarpım uzayları, küme kuramı ve Zorn önsavı, sonsuz çarpım uzayları, bölüm uzayları, homotopik yollar, temel grup, uyarlanmış homomorfizmalar, örtü uzayları, indeksin uygulamaları, homotopik fonksiyonlar, delinmiş düzleme fonksiyonlar, vectör alanları, Jordan eğri teoremi.

MATH 572 / CEBİRSEL TOPOLOJİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Temel grup, Seifert-van Kampen teoremi, CW kompleksleri, örtü uzaylari ve örtü değişimleri; simpleksler ve tekil homoloji, homotopi degişmezliği, sagin diziler ve eksizyon, hücresel homoloji, Mayer-Vietoris dizileri; kohomoloji, evrensel katsayi teoremi, küp çarpım, Kunneth formulü, oryantasyon, Poincare dualitesi.

MATH 579 / MATEMATİKTE OKUMALAR
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul:

Alan taramasi ve öğretim üyesinin belirledigi konularda sunum

MATH 584 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MATH 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

MATH 591 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

MATH 592 / DÖNEM PROJESİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bir danışman öğretim üyesi eşliğinde yapılacak bireysel araştırma projesi.

MATH 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: