Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MBGE 534 / FONKSİYONEL GENOM BİLİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Modern genom araştırmalarında kullanılan ileri teorik ve uygulamalı yöntemler; fonksiyonel genom bilimi ve sistem biyolojisindeki problemleri çözmede kullanılan klasik ve yeni yaklaşımlar; modern sekans teknikleri ve biyomedikal araştırmalardaki kullanımları.

MBGE 540 / ORGANEL BİYOGENEZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Organel oluşumu, organellerin miktarını ve fonksiyonunun düzenlenmesi, organellerin birbiriyle etkileşimi ve işbirliği; proteinlerin ve diğer makromoleküllerin organel içinde sentezi ve dışarıdan alımı; organel fonksiyonundaki eksikliklerden kaynaklanan hastalıklar.

MBGE 550 / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKDE SEÇME KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MBGE 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

MBGE 595 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

MBGE 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

SCIE 103 / YAŞAM BİLİMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Canlılara genel bir bakış. Hücre faaliyetlerinin kontrolü üzerine seçme konular. Gen teknolojisi ve evrim.

PHYS 101 / GENEL FİZİK I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Co-requsitie: Must be taken with PHYS 101L

Fiziksel nitelikler; doğrusal hareket; iki ya da üç boyutlu hareketler; Newton"un hareket kanunları; iş ve enerji; momentum; korunum kanunları; çarpışmalar; dairesel dinamikler; yer çekimi; periyodik hareket; akışkan hareketi.

PHYS 102 / GENEL FİZİK II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 101 or consent of the instructor and must be taken with PHYS 102L

Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar

PHYS 122 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Vücudun denge ve kararlılık analizi, vücut hareketinin dinamik özellikleri, vücut organlarının esnekliği ve mukavemeti, akışkanlar mekaniği ve kan dolaşım sistemi, vücudun enerji gereksinimi ve sıcaklık denetimi, sinir sisteminin elektriksel özellikleri, ses ve işitme, optik ve görme, elektromanyetik dalgalar ve atomun yapısı, bilgisayarlı x-ışını tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziği.

PHYS 123 / SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLASİK FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Vücudun denge ve kararlılık analizi, vücut hareketinin dinamik özellikleri, vücut organlarının esnekliği ve mukavemeti, akışkanlar mekaniği ve kan dolaşım sistemi, merkezkaçla ayrıştırmanın esasları, difüzyon ve Brown devinimi, vücudun enerji gereksinimi ve sıcaklık denetimi, ses ve işitme, Doppler etkisi, ultrason görüntüleme tekniği.

PHYS 124 / SAĞLIK BİLİMLERİNDE MODERN FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS 123

Elektromanyetizma, elektromanyetik dalgalar, optik ve görme, sinir sisteminin elektriksel özellikleri, ışık, atom ve moleküllerin kuantum teorisi, moleküller arası kuvvetler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurulma, ışıma, uyarılı ışıma, bilgisayarlı x-ışını tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme ve pozitron salımı tomografisi gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin fiziği.

PHYS 201 / MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (PHYS. 101 and MATH. 204) or consent of the instructor

Vektörler ve matrisler. Ortogonal dönüşümler. Mekanik sistemlerin numeric simulasyonları ve animasyonları. Parçacıkların kinematiği ve dinamiği. Newton hareket yasaları.Korunum yasaları. Salınımlar. Merkezcil kuvvetler. Merkezcil bir kuvvet alanında yörüngeler ve saçılma. Gezegen hareketi. Eylemsiz referans sistemleri. Potansiyel teorisi. 2-cisim problemi.

PHYS 203 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kuantum mekaniği. Sonsuz kuyuda parçacık çözümü. Harmonik salınıcı ve hidrojen atomu. Orbital kavramları. Çok-elektronlu atomların yapısı. Moleküler orbital teorisi. Molekül simetrileri ve grup teorisi. Döngüsel, titreşimsel ve elektronik spektroskopi.

PHYS 205 / GENEL FİZİK III
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS. 101 or consent of the instructor

Periyodik hareket, akışkanlar mekaniği, mekanik dalgalar, ses ve duyma, sıcaklık ve ısı, maddenin ısıl özellikleri, termodinamiğin birinci kanunu, termodinamiğin ikinci kanunu. Laboratuar çalışmaları.

PHYS 206 / GENEL FİZİK IV
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS. 102 or consent of the instructor

Işığın doğası ve yayılımı, geometrik optik ve optik araçlar, girişim, kırınım, görecelik kuramı, fotonlar, elektronlar ve atomlar, parçacıkların dalga doğası, kuantum mekaniği, atomik yapı, moleküller ve yoğun madde, nükleer fizik, parçacık fiziği ve kozmoloji. Laboratuar çalışmaları.

PHYS 301 / İSTATİSTİKSEL FİZİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 205 or consent of the instructor

Olasılık teorisi. Entropi. Sıcaklık. Bölüşüm fonksiyonu. Büyük bölüşüm fonksiyonu. Siyah cisim ışıması. Fermi ve Bose istatistikleri. Termodinamik yasaları. Faz geçişleri. Kinetik teori ve taşıma olayları.

PHYS 302 / ELEKTROMANYETİZMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 102 and MATH. 203

Vektör kalkulusu. Elektrostatik. Gauss yasası. Poisson denklemi. Dielektrik malzemeler. Elektrostatik enerji. Sınır-değer problemleri. Magnetostatik. Biot-Savart yasası. Ampere yasası. Manyetik kuvvetler ve malzemeler. Manyetik enerji. Elektromanyetik endüksiyon. Faraday yasası. Maxwell denklemleri. Poynting teoremi.

PHYS 310 / ELEKTRONİK TASARIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 102 or consent of the instructor

Aktif ve pasif devre elemanları. Güç üreteçleri, ses yükselticileri, radyo alıcıları, sıcaklık düzenleyicileri ve hareket algılayıcıları gibi çeşitli elektriksel ve elektronik aygıtların tasarımı ve yapımı. Elektronik devre tasarımının pratik yönleri. ( Temel elektrik kavramlarının PHYS 102 düzeyinde bilinmesi gereklidir.)

PHYS 311 / İLERİ KLASİK MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 201 or consent of the instructor

Lineer-olmayan salınımlar. Kaotik sistemlerin nümerik ve görsel incelenmesi. Lineer kararlılık analizi. Varyasyonlar hesabı. Lagrange ve Hamilton dinamikleri. Kanonik dönüşümler ve Hamilton-Jacobi teorisi. Poisson parantezleri. Çok-parçacıklı sistemlerin dinamiği. Katı cisimler dinamiği. Bağlı salınıcılar. Sürekli sistemlerin dinamiği. Özel relativite teorisi.

PHYS 312 / ELEKTROMANYETİZMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor

Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaların iletkenler ve dielektrikler içerisinde ilerlemesi. İletim hatları. Dalga kılavuzları. Elektromanyetik potansiyeller ve alanlar. Işıma teorisi. Elektrodinamik ve özel relativite teorisi.

PHYS 313 / YARI-İLETKEN FİZİĞİ VE AYGITLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 102 or consent of the instructor

Yarı-iletkenlere giriş: Kristaller. Enerji bandları. Yük taşıyıcıları ve doping. Fermi enerji düzeyi. Taşıyıcıların mobiliteleri ve yaşam süreleri. Optik özellikler. Elektronik aygıtlar: p-n eklemleri. Diyotlar. Transistorlar. Opto-elektronik aygıtlar: LED"ler. Diyot lazerleri. Detektörler.

PHYS 350 / FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fiziğin güncel konuları derinliğine incelenecektir.

PHYS 351 / FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fiziğin güncel konuları derinliğine incelenecektir.