Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PHYS 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

PHYS 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

SCIE 104 / EVRENİ KEŞFETMEK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern astronominin kaynakları. Gökyüzündeki hareketin anlaşılması. Evrensel çekim. Dış uzayın gözlemlenmesi. Teleskoplar. Gezegen sistemimiz. Yıldızlar ve galaksiler. Yıldızların yaşam evreleri. Genişleyen evren. Dış uzayın keşfi: Roketler ve Uydular. Uzay yolculuğu. Küresel konumlandırma sistemleri. Uzaktan algılama.

SCIE 106 / IŞIĞIN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Işık dalga gibi mi yoksa parçacık gibi mi davranır" Işık, atomlarla nasıl etkileşir" Işık hızının özelliği nedir" Geçen yüzyıllar boyu ışık hakkında ortaya atılan devrim yaratan teoriler. Başlıca konular; kilometre taşları ve öncü şahsiyetlere tarihsel bir bakış, ışığın dalga özelliği, fotonlar, kuantum teorisi, Einstein"ın rölativite teorisi ve ışığın atomlarla etkileşimi. Lazerler, fiber optikler ve ışık üzerine diğer teknolojik uygulamalar.

SCIE 109 / GÜNLÜK YAŞAMIN FİZİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bisikletler, uçaklar, mikrodalgalar, nükleer reaktörler, laserler, iklimleyiciler, saatler, vb gibi etrafimizdaki şeylerin uyduğu fizik prensiplerine giriş. Bilim insani olmayanlar için günlük yaşamdan örneklerle temel fizik dersleri.

SCIE 110 / KÜRE FİZİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küresel geometrinin önemi; yol bulma ve iletişim araçlarında uygulanması; yerküre, suküre, havaküre, gökküre; yol bulma, yelken ve uçma; küresel koordinatlar, küresel harmonikler, uzay ve zaman ölçümleri.

SCIE 111 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİNİN BİLANÇOSU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Farklı sistemlerin enerji içeriklerinin tahmini için gerekli temel tanım ve kanunlar. Araçlar, uçaklar, ısıtma/soğutma sistemleri, küçük aygıtlar ve gıda/çiftçilik gibi sistemlerde enerji tüketim mekanizmalarının incelenmesi. Rüzgar, güneş, hidroelektrik, kıyıdan esen rüzgar, dalga, gelgit, jeotermal ve nükleer gibi sürdürülebilir enerji üretim yöntemlerinin incelenmesi. "Fosil yakıtlara ihtiyaç dumadan sürdürülebilir bir şekilde yaşamamız mümkün mü?" sorusuna cevap vermek için bir bilanço hesabı.

CHBI 201 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İLKELER VE HESAPLAMALAR
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 102 and CHBI 100 or consent of the instructor

Temel Kimya-Biyoloji Mühendisliği kavramları; problem çözme metodları; kütle ve enerji koruma hesapları. Kimya ve Biyolojik sistemlere yönelik uygulamalar. Bilgisayar ortamında süreçlerin simülasyonu. Kimya ve Biyoteknoloji endüstrisindeki süreçlerden örnekler.

CHBI 204 / TERMODİNAMİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (CHEM. 102 or CHEM. 103) or consent of the instructor

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

CHBI 291 / YAZ STAJI I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: ACWR 101

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

CHBI 300 / BİYOKİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisites: Chem.102 and ENGR 201 or consent of instructor. Co-requisites: Must be taken with CHBI 300L

Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

CHBI 302 / ISI TRANSFERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHBI. 301 or consent of instructor

Isı transferinin temel prensipleri. Kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon. Faz değişikliğinde ısı transferi. Kimya ve biyoloji mühendisliği süreçlerine uygulamaları.

CHBI 303 / KÜTLE TRANSFERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHBI. 301 or consent of the instructor

Kütle transferinin temel prensipleri. Difüzyon, konvektiv ve interfaz kütle transferi. Ayrıştırma süreçlerinin prensipleri, kararlı hal paralel ve ters akım sürekli temas cihazlarında kütle balansı, sürekli temas cihazlarının tasarımı, distilasyon, abzorpsiyon

CHBI 307 / AYIRMA İŞLEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHBI 305 or CHBI. 303 or CHBI 302 or consent of the instructor

Denge ve hız süreçlerinde genel ayırım prensipleri, faz dengeleri ve difüzyon, yüzeyde tutma, kromatografi ve membran ile ayırma işlemleri, reaktif ayırma süreçleri, yüksek teknolojili ayırma süreçlerinin biyolojik sistemlerde uygulanması.

CHBI 308 / REAKSİYON MÜHENDİSLİGİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHBI. 301 or consent of the instructor

Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve işletimi. Homojen, heterojen ve biyokimyasal reaksiyonlar. İdeal ve ideal olmayan reaktörler. Enzim katalisti ile işleyen reaksiyonların kinetiği. Yüzey kinetiği ve bio-kütle elde edilişi.

CHBI 309 / PROSES MODELLEME, DİNAMİK VE KONTROL
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHBI. 303 or CHBI 305 or consent of the instructor

Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonları. Kontrol sistemlerin tasarımı ve uygulamaları.

CHBI 310 / BİYOKİMYA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHBI. 300

Sinyal ileti mekanizmasının biyokimyası, glikoliz, glikoneogenesis, Kreb döngüsü, Fotosentez biyokimyası, glikojen, yağ asitleri, nükleik asit, amino asit metabolizması; DNA hasar ve onarım, İlaç tasarımı

CHBI 332 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN OPTİMİZASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sınırlamasız ve sınırlı optimizasyon: amaç fonksiyonları, modeller ve sınırlar, arama teknikleri, kimyasal ve biyolojik proses uygulamaları. Model oluşturma, optimum alet ve fabrika tasarımı, proses operasyonlarının optimizasyonu ve sıralama.

CHBI 391 / YAZ STAJI II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: CHBI 291 and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHBI. 307 and CHBI. 308 and (CHBI 309 or CHBI 408) or consent of the instructor

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 403 / PROSES VE ÜRÜN TASARIMI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: (CHBI. 307 or CHBI 303 and CHBI. 308) or consent of the instructor

Kimyasal süreç ve ürün tasarım metotları, kimyasal süreçlerde ekonomik analiz.

CHBI 405 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 406 / BİYOİNFORMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 107 or consent of the instructor

Gen dizileri, DNA ölçümleri, protein profilleri, hücre sinyal ağlari ve metabolik aktivitelerden elde edilen büyük veritabanlarinin sistematik ve bilimsel analizi. Genetik regülasyon ve hücre işlevinin açıklanması.