Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MGIS 301 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: QMBU 301 and CPAP 100 or DOS 171 or consent of the instructor

Bilişim teknolojisinin temel düşünce yapısı, problem çözümü için bilişim sistemlerinin kurulması, rekabetçi iş dünyasında bilgi yönetiminin önemi, bilişim sistemlerinin gelişimi ve gelecekteki kullanım alanları

MGIS 302 / BİLGİSAYAR YAZILIMI TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yazılım süreçleri ve uygulamaları; yazılım sistemleri analizi ve yaratılması; Internet programlama; büyük çaplı bir yazılım tasarımı ve gerçekleştirilmesi projesi.

MGIS 401 / VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yönetim için veritabanı kavramları; planlama ve kavramsal tasarım; tasarım ve yönetim; klasik sistemler; ilişkisel ve dağıtılmış sistemler; Internet"te veritabanı ortamı; veri tabanı sistemlerinin geliştirilmesi.

MGIS 410 / E-TİCARET YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisites: MATH 201 or MATH 202 or MATH 211 or ENGR 200 or ENGR 201 or consent of the instructor

Web üzerinden ticarette teknolojik zorluklar ve iş fırsatları; yenilikçi e-iş modelleri; dijital ticaret platformları; web sitesi kullanılabilirliği; İnternet reklamcılığı; arama motoru optimizasyonu ve paralı arama motoru pazarlamacılığı; web istatistiği ve web analitiği; İnternet güvenliği.

MGIS 450 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 451 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 452 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 453 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 454 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 455 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 456 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 457 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 458 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 459 / YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGIS 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MGIS 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MGMT 306 / İŞ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çeşitli sektörlerde ve işlerde çalışan insanların performansı ve refahı ile ilgili sorunlara ve çözümlere eleştirel değerlendirme. Değişen istihdam eğilimleri (örn. esnek işgücü) ve işyeri uygulamaları (örn. esnek çalışma düzenlemeleri). İş ve örgüt psikolojisi bilim ve uygulamalarının BM sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde ele alınması (örn. cinsiyet eşitliğini artırmaya yönelik eleman seçme yöntemleri).

MGMT 310 / ORTAK ÇALIŞMAYA DAYALI PROJE YÖNETİMİ İLE SOSYAL ETKİ YARATMAK: DENEYİMSEL ÖĞRENME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders İstanbul'u bir "Kent Laboratuarı" olarak ele alıp öğrencilere sürdürülebilirlik ve sosyal yaratıcılık kavramlarını verdikten sonra, paydaşların işbirliği ile ortak etki yaratabilmesi, proje yönetimi, sosyal değer yaratılması, sosyal etki ölçümlemesi, iş dünyası ve toplumsal kurumlar arasındaki doğal ilişki konularını ders içi ve saha çalışmaları ile teorik ve uygulamalı öğretecektir. Deneyimsel öğrenme laboratuarı oluşturan ders, Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim görevlileri ve sivil toplum örgütlerini sosyal etki yaratmak amaçlı işbirliğine teşvik edici ve yönlendirici bir platform sağlayacaktır. Ders sonunda, öğrenciler sosyal yaratıcılıklarını artırıcı ve kullanmalarına yönelik gerekli bakış açısına ve donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca, öğrenciler gerçek ihtiyaçları anlamak, tespit etmek ve bu ihtiyaçları var olan kaynaklar ile eşleştirerek sosyal etki yaratıcı proje oluşturmayı öğreneceklerdir.

MGMT 311 / SOSYAL ETKİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

osyal girişimcilik, sosyal inovasyon, kurumsal sosyal sorumluluk ve diğer sosyal etki yaratmayı amaçlayan aktiviteler. Bu aktivitelerin yapıları ve fonlanma şekilleri. Sosyal Etki oluşturan örgütsel formların oluşturduğu sosyal ekonomi. Sosyal etkinin yönlendiricileri ve konuyla ilgili trendler. Farklı sektörlerdeki en iyi etki örnekler.

MGMT 360 / SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal girişimciliğin tarihçesi. Sosyal girişimcilik alanındaki yeni yaklaşımlar ve gelişmeler. Sosyal girişimcilik teorileri. Dünyadaki çeşitli sosyal girişim örnekleri. Sosyal girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar. Türkiye’de sosyal girişimcilik.

MGMT 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MGMT 401 / STRATEJİK ANALİZ VE YÜRÜTME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Strateji oluşturma; endüstri analizi; rekabetçi strateji; firma kaynak ve yetkinliklerinin analizi ve geliştirilmesi; maliyet avantajı ve farklılaşma stratejileri; dikey entegrasyon, çeşitlendirme, coğrafi genişleme gibi kurumsal stratejiler; stratejiyi hayata geçirme; stratejik planlama süreçleri, kurumsal yönetişim, üst yönetici liderlik özellikleri ve örgütsel yapılar; stratejik yenilenme.

MGMT 402 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MGMT 411 / GİRİŞİMCİLİK VE YENİ İŞ KURMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrenciler yeni firmaların nasıl yaratıldığını ve geliştirildiğini öğrenmiş olacaklar. Ders üç modülden oluşacak. İlk modülde, öğrenciler yeni iş fikirlerinin nasıl yaratıldığını, kendi iş fikirlerinin hangi ölçüde gerçek iş fırsatları olduğunu ölçmeyi, etkin girişimcilik takımlarının nasıl kurulduğunu ve ortaklar arasında sözleşmelerin nasıl yapıldığını öğrenecekler. İkinci modülde, öğrenciler girişimci firma iş stratejilerinin, pazarlama stratejilerinin ve iş modellerinin nasıl oluşturulduğunu öğrenecekler. Son olarak, üçüncü modülde öğrencilere finansal planlarını geliştirme ve firma değerleme ve yatırımcı ile pazarlık yapma gibi girişimcilik finansının temel prensiplerini öğrenme konusunda yardımcı olacak. Teknoloji odaksız, düşük teknoloji ya da yüksek teknoloji odaklı bir iş kurmak, yeni kurulmuş firmalarda çalışmak, ya da melek yatırımcı veya risk yatırımcısı olmak isteyen öğrenciler bu dersten önemli öğrenim faydaları edinebilirler.