Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MECH 291 / 
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: ACWR 101 and MECH 100

MECH 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 203 and 204 or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

MECH 302 / ISI TRANSFERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 301 or consent of the instructor

Kararlı/kararsız hal ısı transferi. Konveksiyon ısı transferi. İçsel ve dışsal akımlar. Işınım ısı transferi. Isı değiştiricisi tasarımı ve analizi.

MECH 303 / MAKİNA TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 201

Çeşitli makina parçalarının tasarımı ve analizi. Parçalardan bütüne ulaşmada uygulanan yöntemler.

MECH 304 / DİNAMİK MODELLEME VE KONTROL
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 204 and MECH. 206) or consent of the instructor

Makina sistemlerinin modellemesi ve dinamik analizi. Geribesleme kontrol teknikleri.

MECH 306 / ÜRETIM YÖNTEMLERI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: (MECH. 201 and MECH. 202) or consent of the instructor

Malzeme: metallerin atomik yapısı, mekanik özellikler için testler, fiziksel özellikler, ısıl işlemler, demir ve çelikler, diğer metaller, polimerler ve kompozit malzemeler. Yöntemler: döküm, haddeleme, dövme, ekstrüzyon, sac plastik şekillendirme yöntemleri, toz metalürjisi, polimer ve kompozit üretim yöntemleri, hızlı prototipleme ve talaşlı imalat (torna ve freze işlemleri). Mühendislik ölçümleri ve cihazları. CNC kodlama ve simülasyona giriş.

MECH 307 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ İÇİN SAYİSAL ÇÖZÜMLEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 204 and (Comp 110 or Comp 130 or COMP. 125 or 131) or consent of the instructor

MATLAB?de programlamaya giriş; hesaplama temelleri; kök bulma; direkt ve yinelemeli lineer cebir çözümü; çok değişkenli nonlineer cebir çözümü; eğri uydurma; sayısal türev ve integral; Euler ve FDM sayısal yöntemleriyle ODE ve PDE türevsel denklemlerinin sayısal çözümlemesi; ilk-zamanlı, sınır-değerli, Laplace ve ısı denklemi mühendislik problemlerinin sayısal çözümlemesi.

MECH 308 / SONLU ELEMANLAR METODUYLA ANALİZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 204 and MECH. 303

Zorlama analizi için hesaplamalı bir yöntem olarak sonlu elemanlar metoduna (SEM) giriş. Linear elastik örnekler üzerinden temel teori ve SEM'in çeşitli mühendislik problemlerine uygulanması: zorlama analizi, özfrekans ve özsalınımlar, ısı trasferi, mikro ve nano yapıların mekaniği. SEM için basit bilgisayar programı yazılması, ve profesyonel programların öğrenilmesi.

MECH 391 / YAZ STAJI II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: (MECH 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

MECH 401 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MECH. 201 and MECH. 206 and MECH. 301 and MECH. 302 and MECH. 304) or consent of the instructor

Makina Mühendisliğinin temel ekipman ve deney teknikleri. Isı sistemlerin, termodinamik,akışkan, ısı transferi, dinamik ve kontrol kavramlarının gösterildiği deneyler. Data yakalama, analiz ve sunum teknikleri.

MECH 406 / ELASTİKİYET VE PLASTİKLİĞE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 204 and MECH. 201) or consent of the instructor

İndeks notasyonu, tensöriyel cebir, koordinat çevirimi, lineer elastikiyet, gerilim, gerinim, lineer elastik katılar için temel kurallar, edimsiz deplasmanlar prensibi, düzlemsel gerilim ve düzlemsel gerinim, deformasyon kriterleri (von Mises, Tresca, deformasyon yüzeyleri), sertleşme modelleri (eşyönlü sertleşme, kinematik sertleşme), elastikiyet, plastiklik, tek eksenli deformasyon, çok eksenli deformasyon.

MECH 408 / BİYOMEKANİĞE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 201 or consent of the instructor

MECH 409 / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:MECH 202 and 203 and 204 and 306

Otomotiv mühendisliğinde malzeme ve üretim teknolojileri seçimi, parça tasarım ve üretimi, kalite kontrol ve test metotları, otomotiv mühendisliğinin diğer alanlarına genel bir giriş.

MECH 411 / TİTREŞİM TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 203 and MATH. 204) or consent of the instructor

Mekanik sistemlerin deterministik titreşim hareketleri: Tek serbestlik dereceli, çoklu serbestlik dereceli ve sürekli sistemlerin serbest, harmonik kuvvetler, periodik kuvvetler ve kuvvet etkisinde geçici hareketleri. Sonlu elemanlar metoduna giriş.

MECH 412 / ARAÇ MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MECH 421 / İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 204 and MECH. 301) or consent of the instructor

Akışkanlar mekaniğinin temellerinin yüksek seviyede sunumu. Kinetik teorinin sürekli ortamlar mekaniği bağlamında akışkanlar dinamiğine bakan yönleri. Tensör analizi ve Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin sıkıştırılabilir akışlar için çıkarılması. Sınır şartları ve ara yüzey fenomeni. Viskoz akışlar, sınır tabaka teorisi, potansiyel akışlar ve çevrim (vortisiti) dinamiği. Türbülans ve türbülanslı akışlara giriş.

MECH 422 / HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 204 and MECH. 301) or consent of the instructor

Akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinde karşılaşılan eliptik, parabolik ve hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler. Sonlu-farklar, sonlu-hacimler ve bir miktar da sonlu-elemanlar yöntemleri. Doğruluk, yakınsama ve kararlılık; sınır şartları ve çözüm ağı oluşturma. Günümüzde kullanılan popüler sayısal yöntemler. Ödev ve projelerde dijital bilgisayarlarda programlama gerekebilir.

MECH 423 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

MECH 425 / MİKRO ALGILAYICILARIN MEKANİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MECH. 201 and MECH. 202) or consent of the instructor

MEMS malzemelerinin ve imalat usullerinin tanıtımı; mekanik kavramlar ve bileşenler; çevirim ilkeleri; MEMS algılayıcılar.

MECH 426 / AERODİNAMİK VE RÜZGAR ENERJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 301 or MECH. 308 or consent of the instructor

Rüzgar türbini ve rüzgar çiftliği teknolojisi ile ilgili aerodinamik etkileşimler incelenecektir. Hesaplamalı modelleme, tasarım ve destek sistemleri. Aeroelastisiteye giriş, girdap dinamikleri ve gürültü üretimi. Atmosferik türbülans modelleri ve atmosferik sınır tabakası analizi. Panel-girdap-iz aksi ve kucultulmus analiz yöntemleri, turbomakina tasarımı, rüzgar türbini, pervane ve rüzgar çiftliği tasarımı/operasyon uygulamalari, düşük hız aerodinamik ilkeleri. Uç boyutlu efektler, verimlilik ve akış kontrolü, sürüklenme direcini azaltma. Aerodinamik test ve rüzgar tüneli deneyleri. Rüzgar kullanarak ulaşım, yelkenliler ve ilgili diğer gelişmekte olan aerodinamik konular, temiz enerji alternatifleri.

MECH 427 / ROKET İTKİ SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 302 or CHBI. 302 or consent of the instructor

Roket tepki sistemlerinin tasarım ve analizi. Roket sistemlerindeki temel fizik ve kimya prensipleri işlenecektir. Dersin konsantrasyonu kimyasal roketler üzerine olacak ve sıvı, katı, hybrid sistemlerin tasarım ve analizini içerecektir. Elekrik ve nükleer roket sistemleri de ders kapsamı dahilindedir. Ayrıca fırlatma sistemlerinin temel tasarım ve optimizasyon ilkeleri ile yörünge hesaplamaları işlenecek konular arasındadır.

MECH 434 / BİLGİSAYAR TABANLI BENZETİM VE MODELLEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Etkileşimli benzetim için geometrik, fizik tabanlı, ve olasılıksal modelleme ve hesaplamalı teknikler: bilgisayar programlama, sayısal yöntemler, grafiksel modelleme ve programlama,fizik tabanlı ve olasılıksal modelleme teknikleri.

MECH 441 / KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MECH. 301 and MECH. 306 and MECH. 307) or consent of the instructor

Kompozitlere giriş; kompozit üretim yöntemleri; kompozitlerin taşınımındaki korunum denklemleri; üretim yöntemlerinin matematiksel modellenmesi; sayısal çözümleme yöntemleri ve MATLAB?da programlamanın gözden geçirilmesi; termoplastik ve termoset matriksli elyaf takviyeli ileri kompozit malzemeler; sıvı kompozit malzeme üretim yöntemleri; reçine transfer kalıplama (RTK) ve vaküm infüzyonu (Vİ) yöntemleri ile tasarım, modelleme, simülasyon ve parça üretimi; çevirim içi control, veri toplama ve analizi.

MECH 442 / MEKATRONİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 304 or consent of the instructor

Fiziksel sistemlerin matematiksel tanımlanması, modellemesi, simulasyonu. Sensorler, donanım araçları. Hidrolik, pnomatik, mekanik ve elektrikli tahrik sistemleri. Programlanabilir Kontrolürler. Sinyaller, Sistemler ve Kontrol. Gerçek zamanlı kontrol. Mikroprosesor tabanlı elektro-mekanik kontrol uygulamaları ve otomasyon.