Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MECH 443 / BİLGİSAYARLA BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM VE OTOMASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilgisayar Destekli Tasarımdan (CAD), Bilgisayar Destekli Üretim ve Ürün Yaratılma Süreçleri. Üretim Otomasyonu. Üretimdeki Modern Sensörler. Bilgisayar Kontrollü Üretim Sistemleri. Bilgisayar destekli Sayısal Kontrol (CNC) ve Takım Tezgahları.Hızlı Prototipleme. Endüstriyel Robotik.

MECH 444 / ROBOTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Robot sistemlerinin modellemesi, kontrolü ve yapay zeka ile programlanması. Robot kolları ve yürüyen robotların incelenmesi. İleri ve geri kinematik, yol planlaması, dinamik, kontrol ve robot kollarının programlaması. Yürüyen robotların donanımları, görsel ve hareket sensörleri, pozisyon tahmini, navigasyon ve akıl yürütme. Robot kolları ve yürüyen robotlar ile laboratuarda deneyler.

MECH 447 / METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MECH. 202 and MATH. 204) or consent of the instructor

Metal şekillendirme, plastic akış kinetiği, metalik malzemelerde doku ve doku evrimi, hesaplama açısından metal şekillendirme, plastisite ve visko-plastisite, plastic şekillendirmenin modellenmesi, plastic deformasyonun nümerik analizi, klasik plastisite teorileri, mikro yapı modellemesi, kaymanın termodinamiği ve mekaniği, kristal plastisite için pekleşme kanunları, mühendislikte sıkça kullanılan modeler, visko-plastik kendiyle uyumlu modelleme.

MECH 462 / MİCRO VE NANO İMALAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 202 or consent of the instructor

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik.

MECH 466 / BİYOMİMETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MECH 468 / TIPTA MEKANİK VE MALZEMELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Biyo-mühendislik, mühendislik malzemeleri, tıp, polimerler, metaller, akıllı malzemeler, implantasyon ve implantasyon araç gereçleri, hücre ve doku mekaniği, mikrocerrahi, kendiliğinden genleşen stentler, fizyoterapi, faz değişimi, şekil hafıza alaşımları.

MECH 491 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: (MECH. 203 and MECH. 303) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir makina mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

MECH 492 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MECH. 203 and MECH. 303) or consent of the instructor

Makine Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.

MECH 506 / ELASTİSİTE VE PLASTİSİTEYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MATH. 204 and MECH. 201) or consent of the instructor

MECH 507 / SONLU ELEMANLAR METODUYLA ANALİZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Zorlama analizi için hesaplamalı bir yöntem olarak sonlu elemanlar metoduna (SEM) giriş. Linear elastik örnekler üzerinden temel teori ve SEM'in çeşitli mühendislik problemlerine uygulanması: zorlama analizi, özfrekans ve özsalınımlar, ısı trasferi, mikro ve nano yapıların mekaniği. SEM için basit bilgisayar programı yazılması, ve profesyonel programların öğrenilmesi.

MECH 508 / BİOMEKANİĞE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 201 or consent of the instructor

Mekaniğin biyolojik sistemlere uygulamaları. Mekaniğin temel prensipleri (kuvvet-moment, zorlama-gerinim, iş, enerji, katı cisim dinamiği), insan hareketlerinin analizi, kas sisteminin modellemesi, doku mekaniği, motor kontrol sistemi, spor biomekaniği ve rehabilitasyon mühendisliği.

MECH 509 / OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİNDE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Otomotiv mühendisliğinde malzeme ve üretim teknolojileri seçimi, parça tasarım ve üretimi, kalite kontrol ve test metotları, otomotiv mühendisliğinin diğer alanlarına genel bir giriş.

MECH 511 / TİTREŞİM TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mekanik sistemlerin deterministik titreşim hareketleri: Tek serbestlik dereceli, çoklu serbestlik dereceli ve sürekli sistemlerin serbest, harmonik kuvvetler, periodik kuvvetler ve kuvvet etkisinde geçici hareketleri. Sonlu elemanlar metoduna giriş.

MECH 512 / ARAÇ MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MECH 521 / İLERİ AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akışkanlar mekaniğinin temellerinin yüksek seviyede sunumu. Kinetik teorinin sürekli ortamlar mekaniği bağlamında akışkanlar dinamiğine bakan yönleri. Tensör analizi ve Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin sıkıştırılabilir akışlar için çıkarılması. Sınır şartları ve ara yüzey fenomeni. Viskoz akışlar, sınır tabaka teorisi, potansiyel akışlar ve çevrim (vortisiti) dinamiği. Türbülans ve türbülanslı akışlara giriş.

MECH 522 / HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akışkanlar mekaniği ve ısı transferi problemlerinde karşılaşılan eliptik, parabolik ve hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler. Sonlu-farklar, sonlu-hacimler ve bir miktar da sonlu-elemanlar yöntemleri. Doğruluk, yakınsama ve kararlılık; sınır şartları ve çözüm ağı oluşturma. Günümüzde kullanılan popüler sayısal yöntemler. Ödev ve projelerde dijital bilgisayarlarda programlama gerekebilir.

MECH 525 / MİKRO ALGILAYICILARIN MEKANİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MEMS malzemelerinin ve imalat usullerinin tanıtımı; mekanik kavramlar ve bileşenler;çevrim ilkeleri; MEMS algılayıcılar.

MECH 526 / AERODİNAMİK VE RÜZGAR ENERJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Rüzgar türbini ve rüzgar çiftliği teknolojisi ile ilgili aerodinamik etkileşimler incelenecektir. Hesaplamalı modelleme, tasarım ve destek sistemleri. Aeroelastisiteye giriş, girdap dinamikleri ve gürültü üretimi. Atmosferik türbülans modelleri ve atmosferik sınır tabakası analizi. Panel-girdap-iz aksi ve kucultulmus analiz yöntemleri, turbomakina tasarımı, rüzgar türbini, pervane ve rüzgar çiftliği tasarımı/operasyon uygulamalari, düşük hız aerodinamik ilkeleri. Uç boyutlu efektler, verimlilik ve akış kontrolü, sürüklenme direcini azaltma. Aerodinamik test ve rüzgar tüneli deneyleri. Rüzgar kullanarak ulaşım, yelkenliler ve ilgili diğer gelişmekte olan aerodinamik konular, temiz enerji alternatifleri.

MECH 534 / BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEME VE SİMULASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Etkileşimli simulasyon için geometrik, fiziksel ve olasılıksal metotlar ve ilgili hesaplamalı teknikler: Bilgisayar programlama, numerik metotlar, grafiksel modelleme ve programlama, fizik bazlı simulasyon.

MECH 541 / KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kompozitlere giriş; kompozit üretim yöntemleri; kompozitlerin taşınımındaki korunum denklemleri; üretim yöntemlerinin matematiksel modellenmesi; sayısal çözümleme yöntemleri ve MATLAB?da programlamanın gözden geçirilmesi; termoplastik ve termoset matriksli elyaf takviyeli ileri kompozit malzemeler; sıvı kompozit malzeme üretim yöntemleri; reçine transfer kalıplama (RTK) ve vaküm infüzyonu (Vİ) yöntemleri ile tasarım, modelleme, simülasyon ve parça üretimi; çevirim içi control, veri toplama ve analizi.

MECH 542 / MEKATRONİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fiziksel sistemlerin matematiksel tanımlanması, modellemesi, simulasyonu. Sensorler, donanım araçları. Hidrolik, pnomatik, mekanik ve elektrikli tahrik sistemleri. Programlanabilir Kontrolürler. Sinyaller, Sistemler ve Kontrol. Gerçek zamanlı kontrol. Mikroprosesor tabanlı elektro-mekanik kontrol uygulamaları ve otomasyon.

MECH 543 / BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK ÜRETİM VE OTOMASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilgisayar destekli tasarımdan bilgisayar destekli üretime kadar ürün gerçekleştirme süreçleri. Üretim Otomasyonu. Üretimdeki Modern Sensörler. Üretim Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Kontrolü. CNC takım tezgahları. Talaşlı Üretim Süreçleri. Hızlı Prototipleme. Endüstriyel Robotik.

MECH 544 / ROBOTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Robot sistemlerinin modellemesi, kontrolü ve yapay zeka ile programlanması. Robot kolları ve yürüyen robotların incelenmesi. İleri ve geri kinematik, yol planlaması, dinamik, kontrol ve robot kollarının programlaması. Yürüyen robotların donanımları, görsel ve hareket sensörleri, pozisyon tahmini, navigasyon ve akıl yürütme. Robot kolları ve yürüyen robotlar ile laboratuarda deneyler.

MECH 547 / METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Metal şekillendirme, plastic akış kinetiği, metalik malzemelerde doku ve doku evrimi, hesaplama açısından metal şekillendirme, plastisite ve visko-plastisite, plastic şekillendirmenin modellenmesi, plastic deformasyonun nümerik analizi, klasik plastisite teorileri, mikro yapı modellemesi, kaymanın termodinamiği ve mekaniği, kristal plastisite için pekleşme kanunları, mühendislikte sıkça kullanılan modeler, visko-plastik kendiyle uyumlu modelleme.