Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HIST 460 / OSMANLI İMGELEM DÜNYASI'NIN KÜLTÜR TARiHi
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Erken modern dünya kültür tarihindeki yeni yaklaşımlar üzerinden Osmanlı imparatorluğunda imgelem alanlarının üretim ve dolaşımının incelenmesi. Okur, yazar ve bilgi üretimi; şiir, tarih ve hatırlamanın siyasi işlevleri; rüya, fal ve sosyal ilişki ağlarının oluşturulması konuları. Erken modern kültür tarihi ve Osmanlı çalışmalarına yeni yaklaşımlar, Osmanlı kaynaklarının çevirileri, sınıf gezileriyle araştırılacak Osmanlı mimarisi üzerinde incelemeler.

HIST 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu Selçuklularının ve çağdaşlarının sanat ve mimarisi ve ayrıca kentleşmesi dönemin tarihsel ve kültürel çerçevesi içinde incelenecektir. Medreseler, hanlar, kervansaraylar, saraylar, darüşşifalar, türbeler yapısal ve kültürel olarak işlenecektir.

HIST 483 / NÜMİZMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin amacı öğrencilere nümizmatik biliminin teknik ve uygulamasının temelini vermektir. Eski dünyanın ekonomik, sosyal ve ideolojik tarihini anlamada ve arkeolojik tarihlendirme için sikkelerin taşıdığı önem özellikle vurgulanacaktır. Derste kullanılacak görsel malzeme Roma İmparatorluk Dönemi sikkelerinden seçilecektir. Öğrencilerin eski Yunanca ve Latince bilgisi olması tercih edilir ancak zorunlu koşul değildir.

HIST 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir okutmanın rehberliğinde, TARİH 390 dersinden yola çıkarak oluşan araştırma önerisi üzerine bir çalışma hedeflenmekte ve öğrencilerden sunum için uygun hale getirilmiş bir araştırma metni hazırlamaları beklenmektedir.

HIST 491 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrencilerin, okutmanın onayını alarak hazırlayabileceği proje dersi.

HIST 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

MAVA 102 / MEDYA VE İLETİŞİME GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel medya sistemleri ve bu sistemleri şekillendiren tarihsel, ekonomik, siyasal ve kültürel etmenler. İnternet, radyo, televizyon, film, gazete ve gazetecilik, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi sektörlerin işleyişleri. Medya içeriğinin izleyicilere etkileri ile ilgili kuramların ve araştırmaların incelenmesi.

MAVA 104 / TEMEL TASARIM
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Görsel dilin temelleri. Tasarımın ilke ve esaslarına giriş. Mesaj iletisi amacıyla çizgi, şekil, espas, doku, renk, kompozisyon ve dizinin kontrolü. Tasarımın disiplinlerarası boyuta kanalize edilmesi için stratejik egzersizler. Tasarım stüdyosu pratiği, teori, eleştiri seansları, sergi.

MAVA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.

MAVA 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

MAVA 203 / TEMEL ÇİZİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Klasik ve çağdaş desende atölye uygulaması. Görmeyi ve eskiz yapmayı öğrenmek. Işık yanılsaması, derinlik ve dokunun kağıda aktarılması. Kompozisyon, anlatım ve soyutlama becerilerinin geliştirilmesi. Farklı malzemelerin tecrübe edilmesi.

MAVA 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or consent of the instructor

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

MAVA 205 / TASARIMDA YARATICI DÜŞÜNME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

Etkileşimli ortamlarda görsel iletişim tasarımının temellerine giriş. Bir kelimenin görsel sunumu. Arayüz tasarımının görselleştirilmesi. Bir kavram ile obje arasında bağlantı kurulması. Herhangi bir noktaya görsel kullanımı ile dikkati çekebilmek, doğrusal ve doğrusal olmayan yapılar arasındaki ilişkilerin görsel sunumu.

MAVA 206 / MEDYA YAZARLIĞI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çeşitli medya formatlarında yoğun yazma uygulamaları. Ödevler ve süreli yazma alıştırmaları aracılığı ile radyo, televizyon ve basılı medya gibi farklı mecralar için yazı çalışmaları.

MAVA 207 / GÖRSEL TASARIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA 104 or consent of the instructor

Yaratıcı yazılımlar aracığıyla grafik tasarım ve görsel kurgu becerileri. Tasarımın ana kuralları ve tekniklerinin, görsel ve grafik tasarım yazılımlarının kullanımı.

MAVA 208 / VİDEO TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite or Co-requisite: MAVA 200 or concent of the instructor

Temel Kadraj ve pozlama gibi dijital video kamera becerileri ve non-lineer dijital kurgu bilgileri (montaj, parallel kurgu, geçişler, ses üzerine kesme ve değişik platformlara çıkış). Çeşitli egzersizler sonucu kisa video üretimi.

MAVA 209 / TEMEL TASARIMDA İLERİ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

İki, üç ve dört boyutlu tasarımın temelleri. Kavramların görselleştirilmesinde disiplinlerarası yaklaşım. Metin ile imge, renk ile ses, form ile içerik, uyum ile kaos, zaman ile hareket. Sanatsal araştırma, kavramlaştırma, işbirliği ve sunum üzerine deneyler. Geleneksel ve yeni malzemelerin kullanımı.

MAVA 210 / TEMEL FOTOĞRAF
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite or Co-requisite: MAVA 200

Bulunuşundan bu yana fotoğrafın kısa tarihi. Gelenekselden dijitale fotoğrafçılığın temelleri. Doğru poz için gerekli ışık, kadraj, kompozisyon yöntem ve tekniklerinin uygulama ile birlikte ele alınması. Diyafram, obtüratör hızı ve ISO gibi temel çekim değişkenlerinin, fotoğraf makinesi, objektifler vd. teknik ekipmanlarla birlikte incelenmesi. Görme biçimleri, geçmişten bugüne fotoğraf tarihini yapan farklı fotoğrafçılar ve farklı yaklaşımlar üzerinden işlenir.

MAVA 212 / ESTETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Estetik üzerine yapılan temsiller ve geliştirilen düşünceler alanındaki edebi ve eleştirel geleneklerin incelenmesi. Estetik kriterlerini anlamak ve değerlendirmek için çeşitli eleştiri yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması. (özellikle film, televizyon ve reklâmcılık gibi medya alanlarında)

MAVA 213 / FİLM ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Film ve üç temel taşına giriş: hikaye, sahneye koyma ve sinematografi. Yeni metinlerin çekim, sahne ve sekans olarak analizi.

MAVA 220 / İNTERAKTİF WEB TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnternet sunumları için kullanılan teknik ve teknolojiler. Etkileşimli web içeriği hazırlama. Web grafikleri ve animasyon tasarımı.

MAVA 221 / MEDYA ENDÜSTRİLERİ VE KÜLTÜREL ÜRETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel medya endüstrileri nasıl işler? Medya holdingleri nasıl yönetilir? Mevcut yönetim şekilleri kültürel ürünlerin üretimini nasıl etkiler? ?Eğlence sektörü? nün güncel medya estetiği ve kültür üzerine etkileri nelerdir? Film ve animasyon, televizyon ve radyo, bilgisayar oyunları, on line içerik üretimi, basın yayın sektörlerinin detaylı incelenmesi.

MAVA 223 / ÇAĞDAŞ SANAT I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.