Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MKTG 404 / İNOVASYON YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Bu ders teori, tartışma ve uygulamayı birleştirerek, inovasyon yönetimine çoklu disiplinli bir bakış açısıyla yaklaşıyor (pazarlama, organizasyon, ve strateji). Bu derste inovasyonun örgütlenmesi, fikir yaratmadan konsept testlerine kadar olan yeni ürün geliştirme süreçleri, dışsal taraflarin katılımı, inovasyon portfolyolarının yönetilmesi ve ürünün piyasaya sürülmesinin yönetilmesi konuları tartışılacak. Bu konular hızlı tüketim malları, hizmet, ve yüksek teknoloji içeren sektörler gibi çok çesitli sektörler ve piyasalar üzerinden tartışılacak.

MKTG 432 / KURUMSAL SORUMLULUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ekonomik, sosyal, çevresel ve ahlaki açılar dahilinde ticari kurumların sorumlulukları. Paydaş (ör. tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar vb.) bakış açısı ile kurumsal sorumluluğun itibar ve ticariçıktılar üzerindeki etkileri. Sürdürülebilir ticari sonuçlar için katılımcı iş modelleri ve ortak değer yaklaşımı.

MKTG 450 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 451 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 452 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 453 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 454 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 455 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 456 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 457 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 458 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 459 / PAZARLAMADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MKTG 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MKTG 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

OPSM 301 / ÜRETİM VE HİZMET OPERASYONLARI YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 201 or MATH 202 or consent of the instructor and Cpap 100 or Cpap 101 or Cpap 150

Şirketlerin üretim süreçlerinde gerekli olan malzemeleri tedarik edip bunları ürün ve servislere çeviririrken vermeleri gereken temel kararlar ve gözetilmesi gereken dengeler; operasyon yönetiminin firmaların rekabet gücüne katkıları; süreçlerin analizi, kontrolü ve iyileştirilmesi.

OPSM 302 / HİZMET OPERASYONLARI YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH 201&CPAP100,101,150 COMP 100

Hizmet yönetiminin zorluklarına genel bir bakışın ardından temel problemlerin detaylı bir şekilde ele alınması: Hizmet süreç şemaları ve süreç analizi. Kapasite ve talep yönetimi. Getiri yönetimi. Hizmet performans ölçümleme teknikleri. Hizmet kalitesi, hizmet garantileri ve hizmet seviyesi anlaşmaları. Müşteri ilişkileri yönetimi.

OPSM 305 / TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: OPSM. 301 or OPSM 302 or consent of the instructor

Satın alma, üretim, ürün ve hizmetlerin dağıtımı gibi tedarik zinciri içerisinde yer alan süreçlere süreç bakış açısını benimsemiş bütünleşik yaklaşım. Tedarik zincirlerinde stratejik ve operasyonel problemlerin ele alınması: tedarik zincirinde performans, tedarik zincirinde koordinasyon, dağıtım ağının yönetilmesi, koordine edilmiş ürün ve tedarik zinciri yapısı tasarımı, tedarik zincirinde teknoloji ve e-ticaret, envanter yönetimi.

OPSM 350 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 351 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 352 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 353 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 354 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 355 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 356 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.