Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

OPSM 357 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 358 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 359 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 402 / KALİTE YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 201

Kalite planlaması ve analizi: kalite tanımı, önemi ve ölçümü; grafik ve istatistiki yöntemlerle kalite iyileştirilmesi; toplam kalite yönetimi

OPSM 410 / ÜRETİM STRATEJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir işletmenin çevresel etkenler ve pazar koşulları ile uyumlu bir iş stratejisi geliştirebilmesinin temel koşulu işletmenin fonksiyonlarının geliştirilecek stratejiyi destekleyebilecek kaynaklara sahip olmasıdır. Üretim stratejisi, vaka çalışmaları ile, ürün ve hizmet üretiminde kullanılan kaynakların işletmenin iş stratejisini en iyi şekilde desteklemek üzere yapılandırılması ve yönetilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. İş stratejisinin geliştirilmesinde üretim sisteminin yeteneklerinin göz önüne alınmasının ve üretim stratejisi ile pazarlama ve finans gibi diğer fonksiyonel stratejiler arasındaki içsel uyumun önemi de üzerinde durulan konular arasında yer almaktadır.

OPSM 450 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisites: MKTG 201 or OPSM 301 or OPSM 302 or MGIS 301 or MGIS 410 or QMBU 420 or MFIN 202 or ACCT 201

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 451 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 452 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 453 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 454 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 455 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 456 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 457 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 458 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 459 / OPERASYON YÖNETİMİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OPSM 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

OPSM 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

ORGB 302 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.

ORGB 401 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ele alınacak, iş analizi ve tasarımı, eleman cezp etme ve seçme süreci, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve ödül yönetimi gibi temel insan kaynakları konularında uygulamalı tartışmalar yer alacaktır

QMBU 301 / İŞLETME İÇİN SAYISAL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisites: MATH 201 or MATH202 or ENGR201 or INDR 252 and (Cpap 100 or Cpap 101 or Cpap 150)

Belirsizlik altında yönetim kararlarının verilmesini destek için işletme veri analizi istatiksel yöntemleri; korelasyon analizi, regresyon analizi, değişken seçme, model kurma, transformasyonlar, hata analizi, zaman serisi öngörme yöntemleri, üstel yumuşatma ailesi, ayrıştırma (dekompozisyon), oto-regresyon, zaman serisi regresyonu, öncü göstergeler, karar ağaçları. Bilgisayar yazılımı kullanımı ve iş vakalarında analiz uygulamaları.

QMBU 310 / YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CPAP 100 OR CPAP 150 or 100 or 101

İşletmecilikte karar için temel sayısal yöntemler: sorun formulasyonu, analizi; ve doğrusal ve tamsayı programlaması, karar analizi ve Monte Carlo benzetimi gibi işletmecilik ve yönetim bilimi yöntemleri ve hesap çizelgesi (spreadsheet) uygulamaları. İşletme konuları üzerinde ve bilgisayarda kapsamlı uygulamalar.

QMBU 401 / BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU VE ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 201

Karmaşık sistemlerin tasarımı ve işletim yöntemlerini değerlendirmek için bir alternatif olarak simülasyon; sistem analizi ve modelleme teknikleri, simülasyon paket programı kullanımı; deneysel tasarım ve istatistiksel analiz

QMBU 420 / İŞ DÜNYASI VE KAMUDA BÜYÜK VERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: QMBU 301 or QMBU 501 or INDR 252 or ECON 311 or INTL 201 or consent of the instructor

Büyük veri ile katma değer üretimi. Veri kaynakları. Veri madenciliği görevleri ve denetimli/ denetimsiz öğrenme. Model değerlendirme kıstasları. Genellemeye karşı veriyi ezberleme. Veri madenciliği süreci. Veri toplama stratejisi. Veri güvenliği, mahremiyet ve etik. Vaka çalışmaları.

QMBU 450 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.