Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HEMY 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

HEMY 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

HEMY 400 / DÖRDÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 18Önkoşul:

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksek okulunda 4. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile kompleks sağlık problemlerin hemşirelik bakımının integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

HEMY 401 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bireyin sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı iç hastalıkları hemşireliği uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin iç hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 402 / ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 403 / CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde bireyin geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin cerrahi hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 404 / RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ruh sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin ruh sağlığı hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 405 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde kadın sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 406 / HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ İNTÖRN UYGULAMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde halk sağlığını geliştirmeye yönelik kapsamlı hemşirelik uygulaması deneyimi kazandırmaya odaklanır. Öğrencinin halk sağlığı hemşireliğine ilişkin alanlarda liderlik, yönetim, danışmanlık, öğretim, araştırma, karar verme becerilerini geliştirerek hemşirelik bakımı uygulamalarında yeterlilik kazanması sağlanır.

HEMY 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

HEMY 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir eğitimcinin (öğretim üyesi ya da öğretim elemanı) gözetiminde bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Çalışma bitiminde bir rapor veya seminer sunulması

İKTİ 402 / İKTİSAT VE SAĞLIK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Giriş niteliğinde bir ders olarak, iktisadın temel prensipleri, makro ve mikro iktisadın temel özellikleri ve amaçlarının incelenmesi. Sağlık sektörünün ekonomi içerisindeki yeri, sağlık sigorta sisteminin şekillenmesi ve finansmanı, devlet ve özel hastanelerin davranış biçimleri, sağlık bakım sektöründe rekabetin rolü, teknolojik değişmenin ve devlet düzenlemelerinin etkilerinin belirleyici faktörleri.

İNGL 101 / İNGİLİZCE I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Öğrenciler temel İngilizce becerileriyle tanışacaklar, pratik İngilizce kelime bilgisi, önemli İngilizce cümlecikler ve merhabalaşma sözcüklerini öğrenerek, temel gramer kavramları ve okuma, yazma, dinleme ve telafuz etmede temel becerileri edineceklerdir. Öğrenciler İngilizce olarak önemli gereksinim ve isteklerini ifade etmeyi öğrenecekler, İngilizce basit istek ve soru cümleleri kurarak iletişim becerilerini güvenle uygulayacaklardır.

İNGL 102 / İNGİLİZCE I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 101

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel grameri ve kelime bilgisini ilerletmeye devam edeceklerdir.

İNGL 201 / İNGİLİZCE II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 101 and İNGL. 102

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel-üst ve orta- öncesi düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya başlayacaklardır.

İNGL 202 / İNGİLİZCE II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 201

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce temel-üst ve orta- öncesi düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğrenmeye devam edecektir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya devam edecektir.

İNGL 301 / İNGİLİZCE III
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 201 and İNGL. 202

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce orta- öncesi ve orta düzeylerde grameri ve kelime bilgisini öğrenmeye başlayacaktır. Öğrenciler temel hemşirelik, tıp ve sağlık İngilizcesini okumalar, çeşitli roller alarak oyun oynama, simülasyon ve bunun gibi ders projeleri aracılığıyla öğrenmeye ve kullanmaya devam edecektir.

İNGL 302 / İNGİLİZCE III
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 301

Öğrenciler, geniş bir çeşitlilikte sunulan konuşma, dinleme, telafuz etme, yazma ve okumaya odaklanan etkinlikler aracılığıyla, İngilizce orta düzeydeki grameri ve kelime bilgisini öğrenmeye devam edecektir. Öğrenciler ayrıca hastalarla etkin bir iletişimde gerekli olan temel hemşirelik ve sağlıkla ilgili kelime bilgilerini ve cümlecikleri öğrenmeye ve kullanmaya devam edecektir. Öğrenciler temel hemşirelik, tıp ve sağlık İngilizcesi konusunda, okumalar, çeşitli roller alarak oyun oynama, simülasyon ve bunun gibi ders projeleri aracılığıyla pratik yapmaya devam edecektir.

İNGL 400 / İNGİLİZCE YAZ KURSU
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Kredisiz olan bu derse sadece katılmak isteyen öğrencilere açılacaktır. Yüksek Lisans yapmak ve/veya profesyonel anlamda kendine imkanlar sağlamak isteyen öğrenciler katılabileceklerdir.

İNGL 401 / İNGİLİZCE IV
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: İNGL. 301 and İNGL. 302

Öğrenciler, akademik İngilizce ve sağlık ve bakım alanlarında eleştirel düşünmeye odaklanarak, tüm İngilizce becerilerini geliştirmeye devam edecektir. Öğrenciler özellikle kelime bilgisini geliştirme, zor metinleri kavrayabilme ve sağlıkla ilgili çeşitli konuları sunup, tartışabilme konuları üzerine çalışacaklardır. Öğrencileri mesleki fırsatlara ve üniversite sonrası eğitim olanaklarına hazırlamak için daha gelişmiş yazma ve gramer kullanma becerileri vurgulanacaktır.

İNGL 402 / İNGİLİZCE HEMŞİRELİK SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: İNGL. 401

Bu derste öğrenciler sağlık ve hemşirelik konularındaki akademik ve akademi-dışı kaynakları anlama, inceleme ve tartışma becerilerini geliştireceklerdir. Öğrenciler İngilizce metinler ve multimedya kaynakları aracılığıyla son zamanlardaki tıbbi gelişmeler ve farklı kültürel ortamlarda çalışan hemşire ve doktorların profesyonel deneyimleri hakkında bilgi edineceklerdir. Dünyada sık görülen hastalıklara sahip bireylerin yazdıkları hastalık anlatılarını okuyup, tartışacaklardır. Ayrıca, metni derinlemesine okuyarak, içerik, söylem ve anlatı analizleri teknikleriyle incelemeyi de öğrenecek, akademik ve akademi-dışı metinlerdeki yazım biçimlerini tanıyıp, bu biçimleri eleştiri ve deneme yazıları yazarak kullanacaklardır.

PSİK 201 / YAŞAM BOYU BÜYÜME VE GELİŞME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Davranışsal, psikolojik ve olgunlaşma süreçleri incelenerek doğumdan, yaşlılığa insan büyümesi ve gelişimi.

PSİK 302 / PSİKOPATOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel uygulamalar ile psikopatoloji ve terapatic. Psikiyatrik tanılar ve terapilerine tarihsel bakış.

SANT 201 / YARATICI DRAMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Süreç-yönelimli, deneyimsel ve doğaçlama bir drama biçimi olan yaratıcı dramanın araçlarının ve yöntemlerinin; hareket/dans, hikaye anlatımı, tiyatro oyunları, fiziksel karakterizasyon, duyusal farkındalık, ritim/müzik üzerine yapılacak çalışmalar aracılığıyla keşfedilmesi. Yargılayıcı-olmayan bir ?yaratıcı neşe? atmosferinde, kişisel ifadenin ve imgelemin teşvik edilmesi, yaşanmış veya hayali kişisel ve kolektif hikayelerin canlandırılması.