Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ELEC 524 / FİBER OPTİK İLETİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ELEC. 206 and ELEC. 316) or consent of the instructor

ELEC 525 / FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

Fotonik malzeme ve aygıtların özellikleri ve uygulamaları; yarıiletkenler; foton alıcıları; ışık salan diyotlar; ışık algılama sistemlerinde gürültü; ışığın yönbağımlı ortamlardaki hareketi, Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, yalıtkan dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalgaların hareketi, dalga kılavuzlarında dağınımı, doğrusal olmayan malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüleri.

ELEC 527 / ANTENLER VE YAYINIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ELEC. 401 or consent of the instructor

ELEC 528 / HABERLEŞME AĞLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yeni nesil haberleşme sistemleri, kablosuz hücresel ağlar, makineden makineye haberleşme, Nesnelerin Interneti, yazılım tanımlı ağlar, fiziksel katman veri iletimi, kanal yayılım özellikleri, modülasyon, demodülasyon, ortam erişim kontrol katmanı, veri bağlantı katmanı, ileri ve geri hata kontrol, yönlendirme katmanı, optimal yönlendirme, taşıma katmanı, akış kontrolü, tıkanıklık kontrolü

ELEC 529 / OPTİĞİN TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Optik'in temelleri ve optik teknoloji uygulamaları: ışığın foton ve dalga yapısı; geometrik optik; optik cihazlar; elektro-manyetik dalga modeli; girişim ve girişim ölçerler; fiber optik; kırınım, kırınım ızgaraları, mikro-optik cihazlar; polarizasyon ve uygulamaları. Derste İşlenen konuların gerçek hayat uygulamaları, teleskop tasarımı ve testi.

ELEC 530 / SEZİM VE KESTİRİM TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hipotez Sınaması, Sinyal Sezimi, Parametre Kestirimi, Cramer-Rao Alt Sınırı, En Büyük Olabilirlik/ En Büyük Sonsal Kestirim, Olasılıksal En Küçük Kareler Kestirimi ve Kalman Filtresi.

ELEC 532 / ÇOKLU ORTAM HABERLEŞME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ELEC. 406 or ELEC.506

Çoklu ortam (resim, video ve ses) kaynak kodlama ve sıkıştırma teknikleri ve standartları (MPEG, JPEG, H26X) özeti, Haberleşme ve ağ mimarilerinin özeti, Servis kalitesi, gecikme, seğirme, hız kontrolü, çizelgeleme, ve gerçek-zamanlı çokluortam iletimi için trafik mühendisliği, Gerçek zamanlı haberleşme teknikleri ve protokolleri, RTP/RTCP, IntServ, DiffServ, MPLS, İnternet, kablosuz kanallar, mobil hücresel ağlar, GSM, 3G, 4G kablosuz sistemler ve uydu ağlarında çokluortam gönderimi, Mevcut ve gelecek çokluortam haberleşme uygulamaları, VoIP, İnternet video konferans, SIP, IMS, video-on-demand, sayısal video yayın sistemleri, gerçek-zamanlı 3DTV iletimi, Çokluortam haberleşme üzerine araştırmaların mevcut durumu ve gelecek vizyonlar.

ELEC 533 / KUVANTUM ELEKTRONİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (PHYS. 302 or ELEC. 206) or consent of the instructor

Işık ve madde arasında kuvantum etkileşimleri ve gelişmiş fotonik cihazlar; kuvantum mekaniği, Schrödinger ve Heisenberg gösterimleri, harmonik salıngaç, Fermi'nin altın kuralı, uyarılı ışımanın yarı klasik teorisi, elektro-manyetik alan nicemlemesi, siyah cisimlerin ışınımı, kendiliğinden yayımın kuvantum teorisi, Rabi salınımları; yarıiletken lazer?ler, fotonik dalga kılavuzları, gürültü, ve ışık kipleyiciler.

ELEC 550 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ELEC 562 / MİKRO VE NANO İMALAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik

ELEC 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

ELEC 595 / LİSANSÜSTÜ TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

ELEC 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Mezuniyet öncesi derslerde ders verdirerek yüksek lisans öğrencilerine tecrübe kazandırılır. Öğrencileri temel konuları anlamaları güçlendirilir ve ilgili bilgilerini uygulamaları ve iletişim sağlamaları sağlanır.

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

INDR 501 / ENİYİLEME MODELLERİ VE ALGORİTMALARİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dışbükey analiz, eniyilik şartları, doğrusal programlama model formülasyonu, simpleks metodu, dualite, dual simpleks metodu, duyarlılık analizi; atama, ulaşım ve aktarma problemleri

INDR 503 / RASSAL MODELLER VE UYGULAMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Poisson süreçlerinin, yenilenme süreçlerinin, ayrık ve sürekli Markov zincirlerinin, Brown sürecinin ve rassal yürüyüşün temel teorisi. Bu süreçlerin envanter ve kuyruk teorisi, güvenilirlik and değiştirme teorisi, finans, nüfus dinamikleri ve diğer biyolojik modellerden gelen örneklerle vurgulanan uygulamaları.

INDR 508 / AYRIK OLAYLI BENZETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Dağılım oturtma, rasgele sayıların ve değişenlerin yaratılması, benzetim çıktısının istatiksel analizi ve değişinti azaltan yöntemler. Bu alandaki son gelişmelerin tartışılması.

INDR 510 / MATEMATİKSEL İSTATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 252 or consent of the instructor

Tanımlayıcı istatistik, önemli nüfus istatikleri ve bunların dağılımlarının gözden geçirilmesi. Nokta kestirimi, kestirme metodları ve enaz değişintili tarafsız kestirme. Hipotez testi, Neyman-Pearson yardımcı önermesi ve olasılık oran testleri. Doğrusal bağlanım modlarının kestirmesi ve test edilmesi. Değişinti modellerinin analizi. Parametrik olmayan istatistiksel metodlar. Bayes testleri ve analizleri.

INDR 511 / İLERİ ENİYİLEME YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 501 or consent of the instructor

Dışbükeyliğin temelleri; kısıtsız problemler için eniyilik koşulları;gradyan yöntemleri; Newton-vari yöntemler; eşlenik gradyan yöntemi; kısıtlı problemler ve KKT koşulları; olurlu yön yöntemleri; Lagrange eştersliği; Tamsayılı eniyileme problemlerinde Lagrange gevşetmesi; global eniyileme konularından seçmeler

INDR 513 / İLERİ RASSAL SÜREÇLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Poisson, Markov ve yineleme süreçlerinin kısa tekrarı. Markov yineleme süreçleri ve kuramı. Rejeneratif ve yarı-rejeneratif süreçler. Rassal yürüyüş, Wiener ve Brown süreçleri ile martingaller. Stokastik difrensiyel denklemler ve integraller. Kuyruk, envanter, güvenilirlik ve finansal sistemlerde uygulamalar.

INDR 520 / AĞ MODELLERİ VE OPTİMİZASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 262 or consent of the instructor

Ağ tasarımı ve ağ üzerinde akış problemleri. Bu problemler için geliştirilmiş algoritmaların analizi. Telekomunikasyon, ulaşım ve lojistik planlama konularında örnekler. MST, En kısa yol problemleri. En büyük akış problemi, teorisi. En az maliyetle ağ akışı, ağ simpleks metodu. Atama ve gezgin satıcı problemi. Çoklu akış problemleri, Lagrange gevşetme, sütun ekleme (column generation), Dantzig-Wolfe ayrıştırması.

INDR 530 / KARAR ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ENGR. 200 or consent of the instructor

Rassallık, risk ve çelişen amaçlar içeren karar verme problemleri için araçlar, teknikler ve beceriler. Karar problemlerini yapılandırma ve modelleme için yöntemler ve yönetim amaçlı karar verme problemlerine uygulamaları. Karar problemlerinin yapılandırlaması: karar ağaçları, model geliştirme, çözüm yöntemleri ve duyarlılık analizi; Bayes kuralı, bilginin değeri ve karar analizi yazılımları. Rassalık ve ölçümü: olasılık çıkarımı. Fayda (utility) teorisi: risk yaklaşımları, tek ve çok değerli fayda teorisi. Çok amaçlı karar verme problemleri.