Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 545 / FİNANS MATEMATİĞİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Rassal yürüyüşten Brown hareketine geçiş, ikinci derece değişim ve oynaklık, stokastik entegraller, martingal özelliği, Ito formülü, geometrik Brown hareketi, Black-Scholes denkleminin çözümü, stokastik diferansiyel denklemler, Feynman-Kac teoremi, Cox-Ingersoll-Ross ve Vasicek modelleri, Girsanov teoremi ve çekincesiz ölçümler, Heath-Jarrow-Morton modeli, döviz kuru araçları.

MATH 550 / TOPOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 551 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 552 / ANALİZDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MATH 563 / CEBİRSEL KODLAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Hata düzelten kodlar teorisi, Hamming, Golay, döngüsel, 2 hata düzelten BCH, Reed-Solomon, Reed-Muller ve Preparata kodları. Kodlar ve kombinatoryel tasarım teorisi arasındaki etkileşim.

MATH 564 / DİZAYNLAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Dengeli eksik blok tasarımları, gruplara bölünebilir tasarımlar, aralarında dengeli tasarımlar. Çözünebilir tasarımlar, simetrik tasarımlar ve öz yapı dönüşüm grubu döngüsel olan tasarımlar. Aralarında dik latin kareleri.Afin ve izdüşümsel düzlemler. Tasarımların gömme ve paketlemeleri

MATH 565 / GRAFLAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Çizgelerde eşleme, köşe ve kenar boyalamaları. Bağlantılılık, kapsayıcı ağaçlar, ayrık yollar. Çizgelerde döngüler, gömme, düzlemsel çizgeler, yönlü çizgeler. Ramsey teorisi, matroitler, rassal çizgeler

MATH 566 / MODÜL VE HALKA KURAMINDAN SEÇME KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MATH 571 / TOPOLOJİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Topolojik uzaylar, alt uzaylar, sürekli fonksiyonlar, topoloji tabanı, ayırma aksiyomları, tıkızlık, yerel tıkız uzaylar, bağlantılılık, yol-bağlantılı uzaylar, sonlu çarpım uzayları, küme kuramı ve Zorn önsavı, sonsuz çarpım uzayları, bölüm uzayları, homotopik yollar, temel grup, uyarlanmış homomorfizmalar, örtü uzayları, indeksin uygulamaları, homotopik fonksiyonlar, delinmiş düzleme fonksiyonlar, vectör alanları, Jordan eğri teoremi.

MATH 572 / CEBİRSEL TOPOLOJİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Temel grup, Seifert-van Kampen teoremi, CW kompleksleri, örtü uzaylari ve örtü değişimleri; simpleksler ve tekil homoloji, homotopi degişmezliği, sagin diziler ve eksizyon, hücresel homoloji, Mayer-Vietoris dizileri; kohomoloji, evrensel katsayi teoremi, küp çarpım, Kunneth formulü, oryantasyon, Poincare dualitesi.

MATH 579 / MATEMATİKTE OKUMALAR
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul:

Alan taramasi ve öğretim üyesinin belirledigi konularda sunum

MATH 584 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MATH 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

MATH 591 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

MATH 592 / DÖNEM PROJESİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bir danışman öğretim üyesi eşliğinde yapılacak bireysel araştırma projesi.

MATH 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Mezuniyet öncesi derslerde ders verdirerek yüksek lisans öğrencilerine tecrübe kazandırılır. Öğrencileri temel konuları anlamaları güçlendirilir ve ilgili bilgilerini uygulamaları ve iletişim sağlamaları sağlanır.

CHBI 410 / ENDÜSTRİYELMİKROBİYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHBI. 300 or consent of the instructor

Endüstriyel mikrobiyolojinin uygulama alanları, mikroorganizmaların izolasyonu, seçimi ve kültür muhafazası, mikroorganizmaların gelişme parametreleri ve fermantasyon teknolojisindeki önemi, organik. asitler, amino asitler, vitaminler ve enzimlerin fermantasyon ile üretilmesi, genetik modifikasyon ve uygulamaları, starter kültürlerin özellikleri ve gıda endüstrisinde kullanımı, endüstriyel enzimler ve uygulama alanları, alkollü içkiler, geleneksel fermente ürünler.

CHBI 506 / BİOİNFORMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodlari ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mikrobiyal fizyolojiye giriş; mikroorganizmalarda metabolik yolaklar ve ürünler; Endüstride kullanılan mikroorganizmalar; Endüstriyel düzeyde mikroorganizma büyütme teknikleri

CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CMSE 520 / BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CMSE. 501 or consent of the instructor

Biyomoleküllerin yapı, işlev ve dinamikleri arasındaki ilişkiler. Biyomoleküller ile ilgili veri tabanlarının incelenmesi ve hesaplamalı yöntemlerin moleküler etkileşimlerin ve ağlarının incelenmesindeki uygulaması. Hesaplamalı modelleme yöntemlerinin ve dinamiklerinin incelenmesi.

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.